Szkoła

Witamy / Kontakt

O nas - About us
Koncepcja pracy
Działania Innowacyjne
Pedagog / Psycholog
Biblioteka
Wolontariat
Konkursy
Laureaci / Finaliści
Publikacje
Ogłoszenia
Pomoc materialna
 
50 Lat Szkoły

Aktualności
Historia szkoły
Sponsorzy
Uroczystość
 
Rekrutacja

Zasady rekrutacji
Klasa usportowiona
 
Projekty

Socrates Comenius
Comenius
Szkoła Odkrywców Talentów
 
Dokumenty szkoły

Statut PSP nr 34
Rada Rodziców
Program Wychowawczy
Program Profilaktyki
 
Aktualności

2014 / 2015
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012
2010 / 2011
2009 / 2010
2008 / 2009
2007 / 2008
2006 / 2007
2005 / 2006
2004 / 2005
 

Adresy i linki
Podręczniki
Plan lekcji
Stołówka szkolna
 
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Oddziały przedszkolne
1. Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Radomia rok szkolny 2014/2015 Otwórz/Pobierz
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Radomia rok szkolny 2014/2015
Wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych w II połowie 2008r. i w 2009r.
Otwórz/Pobierz
Klasy pierwsze
1. Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych rok szkolny 2014/2015 Otwórz/Pobierz
2. Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej rok szkolny 2014/2015
Zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu urodzonych w 2007r. i I połowie 2008r.
Otwórz/Pobierz
3. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu Otwórz/Pobierz
4. Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu rok szkolny 2014/2015
Wniosek wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu urodzonych w 2007r. i I połowie 2008r.
Otwórz/Pobierz
5. Rodzice dzieci urodzonych w II połowie 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej składają "Zgłoszenie..." (dzieci z obwodu szkoły) lub "Wniosek..." (dzieci spoza obwodu).


© AT 2011 (Firefox, IE), ISO 8859-2